Patoloji laboratuvarı havalandırma sistemi, diğer laboratuvalarda da olduğu gibi kendine ait merkezi havalandırma sistemine sahip olmalıdır. Havalandırma aspire noktaları ve
havalandırma debileri, laboratuvardaki cihaz, kabin, dolap ve diğer ekipmanlar göz önünde bulundurularak laboratuvarın yerleşimine göre en uygun şekilde tasarlanır ve projelendirilir.